EPBD III: We gaan er voor u mee verder in energiebesparing

Met ingang van maart 2020 is de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) in werking getreden. De Nederlandse wetgeving volgt hierin de Europese wetgeving inzake de energieprestatie van gebouwen. Hiermee wordt dus de energieprestatie van het gehele gebouw bedoeld, met als doelstelling de efficientie te verhogen waardoor het energieverbruik vermindert. Een van de onderdelen is de technische keuring van de klimaatinstallaties. Wij kunnen u hierin adviseren en zorgen voor de uitvoering van de keuring op het gebied van de klimaatinstallaties. De keuringsverplichting geldt vanaf installaties met een vermogen van 70 kW of meer. In tegenstelling tot de EPBD II versie is er nu een meldingsplicht van de keuring. Neem contact met ons op voor alle informatie inzake de EPBD III of kijk op onze speciale EPBD website:       epbd-inspectie