Uw koel- of klimaatwens gerealiseerd

Met eerlijke klimaat en koude oplossingen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst

ENERGIEMAATREGELEN

EPBD

De EPBD (Energy Performance of Building Directive) is een Europese wet. Zij regelt dat gebouwbeheerders/ eigenaren/ gebruikers eens in de 5 jaar hun klimaatsystemen laten keuren. Deze keuring moet door een onafhankelijke partij gebeuren.

Lees meer

EML

De EML (Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht Energiebesparing) is een Nederlandse richtlijn. Zij verplicht bedrijven en instellingen energie te besparen en daarover te rapporteren. Dit geldt bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.

Lees meer

EED

De EED (Europese Energie Efficiency Richtlijn) is een Europese richtlijn die het doel heeft om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Dit geschiedt door (verplichte) energie-audits en door kosten/baten analyses van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie.

Lees meer

MIJN DIENSTEN

ADVIES

Ik adviseer u op het gebied van koel- en klimaattechniek voor nieuwe- of bestaande installaties. U kunt daarbij denken aan een programma van eisen, een plan, een begroting maar ook controle en oplossen van technische problemen.
Neem contact op

PROJECTMANAGEMENT

Ik begeleid u bij de voorbereiding en uitvoering van uw project om een goede installatie te krijgen welke voldoet aan de regelgeving en het programma van eisen.

Neem contact op